ศฝร.ภ.3:   สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ / การสอบเข้าตำรวจไม่มีโควต้าหรือสิทธิพิเศษ ฝากเข้าตำรวจได้แต่อย่างใด พบเห็นการทุจริตในการสอบตำรวจ หรือแอบอ้างจะช่วยเหลือให้เข้าตำรวจได ้แจ้ง พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.3. โทร 044-371388-9