พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.๓ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก เทศบาลตำบลจอหอ , มูลนิธิพุทธธรรม ฮุก ๓๑ จุดจอหอ , ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.๓ และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓

พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบก.ศฝร.ภ.๓ และข้าราชการตำรวจสังกัด ศฝร.ภ.๓ ร่วมในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ได้รับการเลื่อนชั้นยศ จากร้อยตำรวจตรี/ร้อยตำรวจตรีหญิง เป็นร้อยตำรวจโท/ร้อยตำรวจโทหญิง
      พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบก.ศฝร.ภ.๓ และข้าราชการตำรวจสังกัด ศฝร.ภ.๓ ร่วมในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ได้รับการเลื่อนชั้นยศ จากร้อยตำรวจตรี/ร้อยตำรวจตรีหญิง เป็นร้อยตำรวจโท/ร้อยตำรวจโทหญิง จำนวน ๔ นาย โดยมี ผบก.ศฝร.ภ.๓ เป็นประธาน ผู้ได้รับการเลื่อนชั้นยศ ได้แก่
      ร.ต.ท.หญิงชนิตกานติ์ โมเทียน
      ร.ต.ท.หญิงคงคา โพธิขำ
      ร.ต.ท.นำ ฉันขาว
      ร.ต.ท.ธีรศักดิ์ กาศสนุก

กฐินสามัคคี ศฝร.ภ.๓
พล.ต.ต.วิสาร์ท คุณสุวรรณี สมปราชญ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.๓ ญาติโยมพุทธศาสนิกชน ได้เงินร่วมทำบุญ ๕๐๓,๗๖๙ บาท อนุโมทนา สาธุ

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ
นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน ๑.๐๔๒ คน ได้เข้าฝึกปฏิบัติธรรม ที่มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ ปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมการเป็นตำรวจที่ดี

ประมวลภาพการฝึกนักเรียนนายสิบตำรวจ ๒ สัปดาห์แรก

ปฐมนิเทศนักเรียนนายสิบตำรวจใหม่ ( นสต.จอหอ รุ่นที่ ๓ )
(๑ พ.ย.๒๕๕๕) พล,ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.๓ ได้ปฐมนิเทศนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน ๑.๐๔๖ คน ที่เข้ารายงานตัว ณ ศฝร.ภ.๓ โดยจะเข้าฝึกอบรมเป็นเวลา ๑ ปี ก่อนออกรับใช้พี่น้องประชาชน

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กอป.
๑๗ ก.ค.๒๕๕๕ พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๗๗ นาย

พิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ๕ สายงาน
๙ ก.ค.๒๕๕๕ พล.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจของตำรวจภูธรภาค ๓ จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการป้องกันปราบปราม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน หลักสูตรการสืบสวน หลักสูตรการจราจร และหลักสูตรงานธุรการและกำลังพล จำนวน ๒๕๐ คน

พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร กอน.สส.
๒๔ มิ.ย.๒๕๕๕ พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายสอบสวน ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.๓

ฝึกอาชีพแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๓ ครั้งที่ ๓ (ทำเทียนหอม)

ศฝร.ภ.๓ เป็นเจ้าภาพฝึกอาชีพแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๓ ครั้งที่ ๒

๑๔ มิ.ย.๒๕๕ คุณทัดดาว เกิดลาภผล ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้กับแม่บ้านตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๓ (สานตะกร้าพลาสติก) ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.๓ ได้รับการต้อนรับและสนับสุนอย่างดีจากพล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.๓ แม่บ้าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด
( คลิก ) วีดีทัศน์ " รายการเก็บตก" ฝึกอาชีพแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๓ "


ประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ศฝร.ภ.3
(12 มิ.ย.2555) เวลา 09.29 น. พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.3 ทำพิธีประดับยศให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด จำนวน 8 นาย พร้อมได้มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เป็นอย่างดี

กองบัญชาการศึกษาตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        พล.ต.ต.นิคม อินเฉิดฉาย ผบก.สศป.บชศ.และคณะ ตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ ศฝร.ภ.3 วันที่ 24 พ.ค. 2555 โดยมี พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.3 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน
พล.ต.ต.นิคม อินเฉิดฉาย ผบก.สศป.บชศ. ดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร กอน.(สส.), หลักสูตรสารวัตร รุ่น 112

พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.3 นำคณะนักเรียนอบรมหลักสูตร สว. รุ่น 112 ร่วมทำบุญที่มูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตร สว. รุ่น 112 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคลอง

หลักสูตร สว. รุ่น 112 ศึกษาดูงานที่ ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา

หลักสูตร สว. รุ่น 112 ศึกษาดูงานที่ ที่หมู่บ้านเบื้องแบบ มหาวิทยาลัยบ้านนอก แห่งบ้านจำรุง ม.๗ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จว.ระยอง
หลักสูตร สว. รุ่น 112
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ
ณ วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา