ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบประชุมทางไกล
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพัก ศฝร.ภ.3 (คลิกที่นี่)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน (คลิกที่นี่)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน 2 หลัง (คลิกที่นี่)
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพัก ศฝร.ภ.3 (คลิกที่นี่)